Przejdź do treści
WARSZAWA 27.05.2024
GALA PKO EKSTRAKLASA - OFICJALNE ZAKONCZENIE SEZONU 2023/24 --- GALA POLISH FOOTBALL TOP LEAGUE - THE OFFICIAL END OF SEASON IN WARSAW
MARCIN ANIMUCKI
FOT. PIOTR KUCZA/400mm.pl

Polska Ekstraklasa

Polskie ligi zawodowe na rzecz rozwoju polskiego sportu

19 czerwca 2024 odbyło się spotkanie założycielskie Forum Polskich Lig Zawodowych. Decyzję o jego powołaniu podjęli prezesi: Ekstraklasy S.A., Polskiej Ligi Koszykówki S.A., Polskiej Ligi Siatkówki S.A. oraz Superligi sp z o.o. Przewodniczącym Forum został wybrany Marcin Animucki.

Komunikat:

W spotkaniu, które odbyło się 19 czerwca 2024 wzięli udział prezesi czterech sportowych lig zawodowych: Marcin Animucki (Ekstraklasa S.A.), Łukasz Koszarek (Polska Liga Koszykówki S.A.), Piotr Należyty (Superliga sp. z o.o.) oraz Artur Popko (Polska Liga Siatkówki S.A.). Podczas spotkania podjęto decyzję o utworzeniu Forum Polskich Lig Zawodowych, którego celem jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjonowania polskich lig zawodowych, a także umożliwienia współpracy w zakresie realizacji wspólnych dla członków Forum celów. W przyszłości możliwe jest powiększenie FPLZ o inne zawodowe ligi z różnych dyscyplin.

„Jako Ekstraklasa niezwykle cieszymy się z nawiązanej współpracy z naszymi partnerami z innych dyscyplin. Od dawna bierzemy udział we wspólnych projektach, dlatego podjęliśmy decyzję o powołaniu do życia Forum Polskich Lig Zawodowych. Mamy bowiem wspólne cele, których spełnienie może przynieść nam wiele korzyści zarówno dla samych lig, jak i dla całego sportowego ekosystemu w Polsce. Wspólna platforma to silniejszy głos naszych lig zawodowych. Ekstraklasa w ostatnich latach bardzo mocno się rozwinęła na wielu obszarach. Mamy coraz wyższy poziom przychodów, wysokość praw mediowych i marketingowych również pozycjonuje nas w pierwszej dziesiątce Europy, a 3,7 mln kibiców obecnych na stadionach w ubiegłym sezonie stanowi wielki wyczyn wszystkich klubów i całego środowiska piłkarskiego. Jednocześnie doceniamy sukcesy, które odnoszą kluby siatkarskie, koszykarskie, czy w piłce ręcznej na arenie europejskiej. Dlatego chcemy wymieniać się i dzielić najlepszymi praktykami, strategiami zarządzania podnosząc przy tym poziom sportowy i organizacyjny wszystkich lig zaangażowanych w ten projekt” – mówi Marcin Animucki, Prezes Ekstraklasy SA. 

„Mimo, że każda z lig, które reprezentujemy, ma odrębną specyfikę to w codziennej pracy znajdujemy wiele wspólnych obszarów. Mierzy się z podobnymi wyzwaniami, mamy też spójną wizję co do kierunków rozwoju polskich lig zawodowych. Bardzo się więc cieszę, że zacieśniamy współpracę w ramach FPLZ. Razem możemy zdziałać jeszcze więcej. Dzięki wspólnym spotkaniom i projektom będziemy wymieniać doświadczenia, czerpać inspiracje i wspólnie pracować na kolejne sukcesy dla polskiego sportu ligowego” – mówi Piotr Należyty, Prezes Superligi sp. z o.o. 

„Gdy cztery najważniejsze ligi sportowe w naszym kraju łączą się, aby podjąć ścisłą współpracę, można mówić o tym tylko w samych superlatywach. Chcemy współpracować i wspierać się nawzajem w zakresie funkcjonowania organizacji o charakterze sportowym w kontekście zmieniającego się prawa, wymieniać się doświadczeniami i pomagać sobie w każdej sytuacji, która tego wymaga. Promocja dobrych praktyk, realizacja projektów edukacyjnych w sporcie, zachęcanie dzieci i młodzieży do zainteresowania się sportem – te wszystkie zagadnienia obejmie nasza współpraca” – mówi Łukasz Koszarek, Prezes Polskiej Ligi Koszykówki S.A.

Cieszę się, że jako Polska Liga Siatkówki przystąpiliśmy do tego nowego projektu – mówi Artur Popko, prezes PLS SA, zarządzającego najlepszymi ligami siatkarskimi w naszym kraju – PlusLigą i TAURON Ligą. – Forum Polskich Lig Zawodowych to idealne miejsce, w którym będziemy mieli możliwość wymiany najlepszych praktyk, dzielenia się doświadczeniami i uczenia się nawzajem w obszarach, w których każda z naszych organizacji przoduje w Polsce czy na arenie międzynarodowej. Forum jest także naszą wspólną szansą na jeden głos kierowany do instytucji kreujących rozwiązania prawne czy biznesowe, dotyczące zawodowego sportu w Polsce. To bardzo potrzebne, by praktycy zarządzający największymi polskimi ligami próbowali nawiązać dialog w najważniejszych kwestiach dotyczących przyszłości i rozwoju swoich dyscyplin, a później starali się przełożyć go na konkretne działania.”  – mówi Artur Popko, Prezes Polskiej Ligi Siatkówki S.A.

Forum Polskich Lig Zawodowych będzie działało przy Stowarzyszeniu Sport Biznes Polska, działając wobec osób trzecich za jego pośrednictwem. Jednocześnie FPLZ będzie pełniło rolę doradczą wobec Stowarzyszenia Sport Biznes Polska, konsultując i opiniując kierunki jego rozwoju.

Założyciele Forum Polskich Lig Zawodowych określili następujące obszary jego funkcjonowania:

  • – wymiana doświadczeń oraz promocja dobrych praktyk z obszaru zarządzania sportem,
  • – inicjowanie oraz wspieranie procesu zmian legislacyjnych w zakresie przepisów powszechnie obowiązującego prawa dot. działalności w sporcie,
  • – konsultowanie i wspieranie projektów edukacyjnych w obszarze zarządzania sportem.

Podczas spotkania założycielskiego Forum Polskich Lig Zawodowych został wybrany jego przewodniczący. Przez dwuletnią kadencję funkcję tę pełnił będzie Marcin Animucki, prezes Ekstraklasy S.A.

guest
0 komentarzy
Wbudowane opinie
Zobacz wszystkie komentarze

Najnowsze wydanie tygodnika PN

Nr 28/2024

Nr 28/2024